Jak przygotować plik?

Bardzo ważnym etapem przy wydruku wielkoformatowym jest przygotowanie pliku. Żeby zminimalizować ilość pomyłek przygotowaliśmy kilka prostych zasad których należy się trzymać.

nazewnictwo

 • pliki powinny zawierać w nazwie rodzaj materiału, wielkość oraz ilość szt. np. druk_folia_blysk_90x150_5_szt.tif
 • w nazewnictwie staramy się nie używać polskich znaków

 • rozdzielczości

 • żeby pliki nie były przygotowywane w zbyt dużej lub zbyt małej rozdzielczości względem wymiarów dobrze stosować się do tabeli rozdzielczości.
 • skala projektu 1:1 bądź 1:10

 • kolory

 • wszystkie elementy graficzne powinny być przygotowane w przestrzeni tonalnej CMYK

 • Formaty

 • przyjmujemy pliki w następujących formatach: jpg maximum quality, tif, tif z kompresja lzw, cdr do wersji 12, ai.

 • Formaty wektorowe

 • wszystkie elementy w szczególności czcionki w plikach wektorowych (ai, cdr) muszą przed zapisaniem pliku zostać zamienione na krzywe.
 • efekty specjalne będące wynikiem stosowania narzędzi interaktywnych w programie Corel DRAW mogę skonwertować się niepoprawnie. Powoduje to odmienny wygląd wydrukowanej pracy w stosunku do jej obrazu na ekranie.
 • efekty specjalne stosowane w corel Draw mogą skonwertowac się niepoprawnie do przestrzeni barwnej CMYK. Przed przysłaniem takiego pliku prosimy o kontrolne skonwertowanie pliku do postaci rastrowej w przestrzeni CMYK i porównanie poprawności efektów.

  Cięcie

  Obrysy elementów do cięcia na ploterze powinny być dostarczane w osobnym pliku w formatach ai lub cdr.

  Dane do załogowania się na FTP w celu przesłania plików znajdujš się w zakładce kontakt»  Formaty plików

  JPG

  Format ustanowiony przez organizację JPEG (Joint Photographic Experts Group), będący międzynarodowym standardem przechowywania skompresowanych obrazów fotograficznych. Charakteryzuje się on kompresją powodującą jedynie minimalną utratę jakości obrazu. Dzięki praktycznej bezstratności kompresji (o współczynniku 20:1) i małemu rozmiarowi plików format JPEG jest powszechnie stosowany w Internecie.

  JPEG

  Format JPEG został opracowany jako schemat kompresji specjalnie dla grafiki komputerowej. Obsługuje on maksymalnie 32-bitowy tryb koloru (4,2 miliarda kolorów) i dlatego jest doskonały do fotografii, map obrazu i kolorowych obrazków skanowanych. Format JPEG stosuje kompresję stratną, co powoduje utratę części informacji o obrazku, ale zapewnia doskonałą jakość grafiki i wysoki stopień kompresji. Jakość obrazka użytkownik może określić samodzielnieim wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku. Niektóre przeglądarki internetowe obsługują progresywne obrazki JPEG, które wyświetlane są na ekranie stopniowo, dzięki czemu część obrazka widoczna jest jeszcze przed zakończeniem jego ładowania. 

  TIFF

  Tagged Image File Format - jeden z najbardziej rozpowszechnionych i uniwersalnych formatów plików graficznych. Służy do zapisywania grafiki bitmapowej. Opracowany w 1986 roku przez grupę firm pod przewodnictwem Aldus Corporation do drukowania postscriptowego. W pracach nad nim uczestniczył też Microsoft i Hewlett-Packard. Pliki zapisane w tym formacie mają rozszerzenie ".tif" lub ".tiff". Format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. Może zawierać prewkę (podgląd w niskiej rozdzielczości), ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe. TIFF umożliwia stosowanie kompresji bezstratnej typu LZW oraz CCITT Group 4. Używany jest obecnie w DTP, grafice trójwymiarowej czy w obrazowaniu medycznym. 

  Jest to format pliku opracowany na potrzeby aplikacji używanych do kompozycji strony, obsługiwany też przez wszystkie aplikacje do obróbki obrazów. W plikach TIFF można przechowywać dane w formacie RGB, CMYK i LAB, lecz nie duotone. 

  CDR

  Ten format plików jest rodzimym formatem programu CorelDRAW, jest jednocześnie formatem zastrzeżonym. W pliku CDR zapisane są informacje o wszystkich liniach i kolorach  w postaci wzorów matematycznych, jako że jest to obraz wektorowy.

  AI (Adobe Illustrator)

  Rozszerzenie wewnętrznego formatu plików programu grafiki wektorowej Adobe Illustrator.

  PDF

  (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

 • Formaty
  Tabela rozdzielczości